Χημεία Β λυκείου – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Παιδιά καλησπέρα!

Σας ανεβάζω την παρουσίαση των αλκοολών στην οποία είναι ενσωματωμένη και η ενότητα για τις καρβονυλικές ενώσεις.

Κορεσσμένες Μονοσθενείς Αλκοόλες

Δεν σας ανεβάζω ακόμα την παρουσίαση για τα καρβοξυλικά οξέα (καθώς είπαμε σήμερα μόνο την εισαγωγή).

Μπορείτε ομως να διαβάσετε από το σχολικό βιβλίο σελ. 110-111

Χημεία Β λυκείου