Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται στα μαθήματα της Ομάδας Α που είναι:

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)
γ) Ιστορία
δ) Μαθηματικά
ε) Φυσική
στ) Βιολογία
ζ) Αγγλικά