Πρόγραμμα Μαθημάτων – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Το πρόγραμμα ανά τάξη μπορείτε να το βρείτε εδώ και ανα καθηγητή εδώ