Πρόγραμμα Μαθημάτων – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Σχολικό Έτος 2022-23

Το πρόγραμμα ανά τάξη μπορείτε να το βρείτε εδώ και ανα εκπαιδευτικό εδώ