Ωρες συνεργασίας εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες

Σιμιτζή Σ.                              Πέμπτη 2η ώρα (9:20-10:00)

Ζεντέλη Ε.                             Πέμπτη 3η ώρα (10:10-10:50)

Βερροιώτη Παγώνα-Ρόζα   Τρίτη 5η ώρα (11:50-12:30)

Βεστκαμπ-Κοροβέση Α.       Πέμπτη  4η ώρα (11:00-11:40)

Γεωργολιού Α.                        Δευτέρα 4η ώρα (11:00-11:40) 

Γκαραγκούνη Π.                    Δευτέρα 4η ώρα (11:00-11:40)

Ηλιάδου Κ.                             Τετάρτη 4η ώρα (11:00-11:40) και Πέμπτη  2η ώρα (9:20-10:00) 

Καραθανάσης Α.                    Δευτέρα 3η ώρα (10:10-10:50) και Τρίτη 2η ώρα (9:20-10:00) 

Λουκά Σοφία                          Τρίτη 3η ώρα (10:10-10:50) και Πέμπτη 3η ώρα (10:10-10:50)

Μανωλιάδου Ε.                      Τετάρτη 3η ώρα (10:10-10:50)

Μαυροθαλασσίτη Α.             Δευτέρα 5η ώρα (11:50-12:30) και Τρίτη 3η ώρα (10:10-10:50)

Μαυρομιχάλη Μ.                   Παρασκευή 3η και 4η ώρα (10:10 -11:40)

Πασχαλίδης Α.                       Πέμπτη 4η ώρα (11:00-11:40)

Πέτκος Δημήτριος                 Τρίτη 10:50-11:00

Στεργίου Θεόδωρος              Τετάρτη 3η ώρα (10:10-10:50)

Τζανετάτος Γ.                         Τρίτη 2η ώρα (9:20-10:00) , Τετάρτη  2η ώρα (9:20-10:00) και 
                                                   Πέμπτη 3η ώρα (10:10-10:50)

Φασόλη Ειρήνη                      Τρίτη 3η ώρα (10:10-10:50) και Πέμπτη 5η ώρα (11:50-12:30)

Χατζηχριστοφή Α.                 Τρίτη 4η ώρα (11:00-11:40) και Πέμπτη 5η ώρα (11:50-12:30)