Ωρες συνεργασίας εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες

 

Βεστκαμπ-Κοροβέση Α.        Δευτέρα 5η ώρα (11:50-12:30) και Παρασκευή 4η ώρα (11:00-11:40)

Γεωργολιού Α.                         Τετάρτη 3η ώρα (10:10-10:50) και 5η ώρα (11:50-12:30)

Γκαραγκούνη Π.                    Τρίτη 5η ώρα (11:50-12:30) και Παρασκευή 5η ώρα (11:50-12:30)

Ζεντέλη Ε.                               Τετάρτη 5η ώρα (11:50-12:30) και Πέμπτη 5η ώρα (11:50-12:30)

Ηλιάδου Κ.                             Τετάρτη 4η ώρα (11:00-11:40) και 5η ώρα (11:50-12:30)

Καραθανάσης Α.                    Τρίτη 2η ώρα (9:20-10:00) και 3η ώρα (10:10-10:50)

Κορακά Β.                               Τρίτη 5η ώρα (11:50-12:30) και Πέμπτη 4η ώρα (11:00-11:40)

Μανωλιάδου Ε.                      Πέμπτη 3η ώρα (10:10-10:50) και 4η ώρα (11:00-11:40)

Μαυροθαλασσίτη Α.             Δευτέρα 4η ώρα (11:00-11:40) και Τρίτη 6η ώρα (12:40-13:10)

Μαυρομιχάλη Μ.                   Τρίτη 4η ώρα (11:00-11:40) και Τετάρτη 5η ώρα (11:50-12:30)

Παπαζήσης Σ.                       Όλες τις ώρες

Πασχαλίδης Α.                      Δευτέρα 4η ώρα (11:00-11:40) και Παρασκευή 5η ώρα (11:50-12:30)

Ρούτη Τ.                                  Τρίτη 4η ώρα (11:00-11:40) και Τετάρτη 5η ώρα (11:50-12:30)

Σιμιτζή Σ.                                Παρασκευή 1η ώρα (8:30-9:15) και 4η ώρα (11:00-11:40)

Σκουλούδης Σ.                      Δευτέρα 2η ώρα (9:20-10:00) και 5η ώρα (11:50-12:30)

Ταμβάκη Α.                            Τρίτη 3η ώρα (10:10-10:50) και 4η ώρα (11:00-11:40)

Τζανετάτος Γ.                        Παρασκευή 4η ώρα (11:00-11:40) και 5η ώρα (11:50-12:30)

Χατζηχριστοφή Α.                Τετάρτη 3η ώρα (10:10-10:50) και 4η ώρα (11:00-11:40)