Ώρες συνεργασίας – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ
Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων

 

Βασιλειάδου Μ.                      Τετάρτη –  3η ώρα (10:10-10:50)

Βεστκαμπ-Κοροβέση Α.        Τρίτη – 4η ώρα (11:00-11:40)

Γεωργολιού Α.                        Τρίτη –  3η ώρα (10:10-10:50)

Γκαραγκούνη Π.                     Τετάρτη – 4η ώρα (11:00-11:40)

Δεληκάρη Π.                           Τετάρτη – 4η ώρα (11:00-11:40)

Ηλιάδου Κ.                             Δευτέρα – 6η ώρα (12:35-13:15)

Καραθανάσης Α.                     Τετάρτη –  3η ώρα (10:10-10:50)

Κορακά Β.                              Παρασκευή – 5η ώρα (11:50-12:30)

Κουκουσάς Ι.                          Δευτέρα – 4η ώρα (11:00-11:40)

Κουντουριώτης Γ.                   Δευτέρα – 4η ώρα (11:00-11:40)

Μανωλιάδου Ε.                       Δευτέρα – 5η ώρα (11:50-12:30)

Μαυροθαλασσίτη Α.               Τρίτη – 2η ώρα (9:20-10:00)

Μαυρομιχάλη Μ.                    Δευτέρα – 4η ώρα (11:00-11:40)

Παπαζήσης Σ.                         Δευτέρα – 4η ώρα (11:00-11:40)

Ρούτη Τ.                                  Τρίτη – 5η ώρα (11:50-12:30)

Ταμβάκη Α.                             Τετάρτη – 4η ώρα (11:00-11:40)

Τζανετάτος Γ.                          Τετάρτη – 4η ώρα (11:00-11:40)

Χανιωτάκης Ι.                         Τετάρτη – 5η ώρα (11:50-12:30)