Το σχολείο μας διαθέτει κατάλληλά διαμορφωμένες αίθουσες με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις ανάγκες των μαθημάτων και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους του.


Το σχολείο διαθέτει 2 εργαστήρια:

Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέτων Τεχνολογιών (ΣΕΠΕΗΥ)
Διαθέτει 11 θέσεις εργασίας, βιντεοπροβολέα παρουσιάσεων (HD) και πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις ανάγκες των μαθημάτων πληροφορικής του γυμνασίου αλλά και για το μάθημα επιλογής της 1ης τάξης του γενικού λυκείου.
Υπεύθυνος του εργαστηρίου για το έτος 2023 – 24 είναι ο καθηγητής Πληροφορικής, κ. Καραθανάσης Αθανάσιος.

  

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)
Διαθέτει βιντεοπροβολέα παρουσιάσεων (HD) και πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις ανάγκες των μαθημάτων θετικών επιστημών του γυμνασίου  και του γενικού λυκείου.
Υπεύθυνη του εργαστηρίου για το έτος 2023 – 24 είναι η καθηγήτρια Χημείας, κ. Ηλιάδου Κυριακή.

  


Βιβλιοθήκη:

Το σχολείο διαθέτει βιβλιοθήκη με πληθώρα βιβλίων λογοτεχνικού περιεχομένου αλλά και χώρο παρουσιάσεων με Η/Υ και βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το σχολείο.

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης για το έτος 2023 – 24 είναι η καθηγήτρια κ. Μαυροθαλασσίτη Αναστασία.