Οι 19 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021- 22:

Παπαζήσης Σωτήρης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – Αν. Διευθυντής

Καραθανάσης Αθανάσιος ΠΕ86 – Πληροφορικός – Υποδιευθυντής

Κουκουσάς Ιωάννης ΠΕ01 – Θεολόγος

Βεστκαμπ Αντιγόνη ΠΕ02 – Φιλόλογος
Γκαραγκούνη Βασιλική ΠΕ02 – Φιλόλογος
Δεληκάρη Παρασκευή ΠΕ02 – Φιλόλογος
Μαυρομιχάλη Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Χανιωτάκης Ιωάννης ΠΕ02 – Φιλόλογος

Ταμβάκη Ανδρονίκη ΠΕ03 – Μαθηματικός
Τζανετάτος Γεράσιμος ΠΕ03 – Μαθηματικός

Κουντουριώτης Γεώργιος ΠΕ04.01 – Φυσικός
Ηλιάδου Κυριακή ΠΕ04.02 – Χημικός
Κορακά Βασιλική ΠΕ04.05 – Γεωλόγος

Ρούτη Τατιάνα ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Βασιλειάδου Μαρία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Μανωλιάδου Έλενα ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Μπλάντα Γεωργία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας

Γεωργολιού Αναστασία ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Μαυροθαλασσίτη Αναστασία ΠΕ80 – Οικονομολόγος

Οι 19 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020- 21:

Παπαζήσης Σωτήρης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής – Αν. Διευθυντής

Καραθανάσης Αθανάσιος ΠΕ86 – Πληροφορικός – Υποδιευθυντής

Κουκουσάς Ιωάννης ΠΕ01 – Θεολόγος

Βεστκαμπ Αντιγόνη ΠΕ02 – Φιλόλογος
Δεληκάρη Παρασκευή ΠΕ02 – Φιλόλογος
Κουντούρης Αντώνιος ΠΕ02 – Φιλόλογος
Μαυρομιχάλη Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Χανιωτάκης Ιωάννης ΠΕ02 – Φιλόλογος

Ταμβάκη Ανδρονίκη ΠΕ03 – Μαθηματικός
Τζανετάτος Γεράσιμος ΠΕ03 – Μαθηματικός

Κουντουριώτης Γεώργιος ΠΕ04.01 – Φυσικός
Ντούμα Μαρία ΠΕ04.02 – Χημικός
Κορακά Βασιλική ΠΕ04.05 – Γεωλόγος

Ρούτη Τατιάνα ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Βασιλειάδου Μαρία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Φράγκου Αυγή ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Μπλάντα Γεωργία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας

Γεωργολιού Αναστασία ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Μαυροθαλασσίτη Αναστασία ΠΕ80 – Οικονομολόγος

 

Οι 19 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2019 – 20:

Κυριακός Ευάγγελος ΠΕ78 – Κοινωνιολόγος – Αν. Διευθυντής

Κουκουσάς Ιωάννης ΠΕ01 – Θεολόγος

Δεληκάρη Παρασκευή ΠΕ02 – Φιλόλογος
Πολίτη Γιούλα ΠΕ02 – Φιλόλογος
Χανιωτάκης Ιωάννης ΠΕ02 – Φιλόλογος

Ταμβάκη Ανδρονίκη ΠΕ03 – Μαθηματικός
Τζανετάτος Γεράσιμος ΠΕ03 – Μαθηματικός

Κουντουριώτης Γεώργιος ΠΕ04.01 – Φυσικός
Ντούμα Μαρία ΠΕ04.02 – Χημικός
Κορακά Βασιλική ΠΕ04.05 – Γεωλόγος

Ρούτη Τατιάνα ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Βασιλειάδου Μαρία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Κωνσταντινίδου Μαίρη  ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Μπλάντα Γεωργία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Παπαδόπουλος Αθανάσιος ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Φράγκου Αυγή ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας

Παπαζήσης Σωτήρης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Μαυροθαλασσίτη Αναστασία ΠΕ80 – Οικονομολόγος

Κασαπίδης Βασίλειος ΠΕ86 – Πληροφορικής

Οι 18 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2018 – 19:

Κυριακός Ευάγγελος ΠΕ78 – Κοινωνιολόγος – Αν. Διευθυντής

Κουκουσάς Ιωάννης ΠΕ01 – Θεολόγος

Κοροβέση Αντιγόνη ΠΕ02 – Φιλόλογος
Λεμονάκη Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Μαυρομιχάλη Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογός
Πολίτη Γιούλα ΠΕ02 – Φιλόλογος

Ταμβάκη Ανδρονίκη ΠΕ03 – Μαθηματικός
Τζανετάτος Γεράσιμος ΠΕ03 – Μαθηματικός

Κουντουριώτης Γεώργιος ΠΕ04.01 Φυσικός
Ντούμα Μαρία ΠΕ04.02 – Χημικός

Περογιαννάκη Μαρία ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας
Ρούτη Τατιάνα ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Βασιλειάδου Μαρία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Παπαδόπουλος Αθανάσιος ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Φράγκου Αυγή ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας

Παπαζήσης Σωτήρης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Γκουλιούμης Νικόλαος ΠΕ78 – Νομικών Επιστημών

Κασαπίδης Βασίλειος ΠΕ86 – Πληροφορικής

Οι 16 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017 – 18:

Κυριακός Ευάγγελος ΠΕ10 – Κοινωνιολόγος – Αν. Διευθυντής

Ουρούμη Ανθή ΠΕ01 – Θεολόγος

Κοροβέση Αντιγόνη ΠΕ02 – Φιλόλογος
Λεμονάκη Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογος
Μαυρομιχάλη Μαρία ΠΕ02 – Φιλόλογός
Πολίτη Γιούλα ΠΕ02 – Φιλόλογος

Παπαδόπουλος Ανέστης ΠΕ03 – Μαθηματικός
Τζανετάτος Γεράσιμος ΠΕ03 – Μαθηματικός

Παλαιολόγος Χρήστος ΠΕ04.01 Φυσικός
Ντούμα Μαρία ΠΕ04.02 – Χημικός

Ρούτη Τατιάνα ΠΕ06 – Αγγλικής Φιλολογίας

Βασιλειάδου Μαρία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Μπλάντα Γεωργία ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας
Φράγκου Αυγή ΠΕ07 – Γερμανικής Φιλολογίας

Παπαζήσης Σωτήρης ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Κασαπίδης Βασίλειος ΠΕ19 – Πληροφορικής