Το Ελληνικό Γυμνάσιο του Ντόρτμουντ διαθέτει 4 τμήματα (ένα τμήμα σε καθε τάξη της α’ και β’ Γυμνασίου και δύο τμήματα στην γ’ Γυμνασίου)  και αποτελείται συνολικά από περίπου 65 μαθητές για το σχολικό έτος 2022-23.