Γυμνάσιο – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Το Ελληνικό Γυμνάσιο του Ντόρτμουντ διαθέτει 3 τμήματα (ένα τμήμα σε καθε τάξη γυμνασίου)  και αποτελείται συνολικά από 60 μαθητές για το σχολικό έτος 2021-22.