Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ
Griechisches Gymnasium und Lyzeum Dortmund
Rüschebrinkstraße 73
44143 Dortmund
Deutschland
Τηλ.: +49 (0) 231 857512
Fax: +49 (0) 231 53397510
Email:  mail@gym-dortmund.europe.sch.gr