Την  σχολική  χρονιά 2022/23 το σχολείο μας υπέβαλλε πρόγραμμα επιμόρφωσης και εγκρίθηκε με κρατική επιχορήγηση από το ΙΚΥ ,στα πλαίσια των ευρωπαϊκών επιμορφωτικών προγραμμάτων Erasmus + .

Το πρόγραμμα που κατατέθηκε με τον τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη Συνεργασία με βάση καινοτόμες μεθόδους & νέα Μέσα Επικοινωνίας « αποτελείται από δύο ομάδες επιμορφούμενων καθηγητών του σχολείου μας οι οποίες παρακολούθησαν δύο διαφορετικά σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών το ένα στην Βαλένσια της Ισπανίας και το άλλο στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

 

Ομάδα Βαλένσια Ισπανία (4 καθηγητές).

 

Ο τίτλος του πενθήμερου σεμιναρίου ήταν: «Learning through collaboration and cooperation» και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Γεωργολιού Αναστασία, Γκαρακγούνη Παρασκευή, Κορακά Βασιλική και Παπαζήσης Σωτήριος.

Πραγματοποιήθηκε από τις 20/02/2023 έως τις 25/02/23.

Το περιεχόμενο του αφορούσε νέες διδακτικές μεθόδους βασιζόμενες στην ομαδοσυνεργατική μάθηση με την βοήθεια νέων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας μας γνωρίσαμε στο πλαίσιο των νέων μεθόδων διδασκαλίας τις έννοιες Collaborative Learning και Co-operative Learning και ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο καθεμιάς, καθώς και για τις διαφορές μεταξύ τους. Τις εφαρμόσαμε σε ατομικές και ομαδικές εργασίες που ανατέθηκαν από την επιμορφώτρια στο οκταμελές γκρουπ μας, κατά τις οποίες σχεδιάσαμε την περιγραφή ενός μαθήματος με ομαδοκεντρική διδασκαλία της επιλογής μας. Επίσης γνωρίσαμε τις ψηφιακές πλατφόρμες POWTOON, CANVA, TED EDUCATION, GENIALLY και εργαστήκαμε πάνω σε αυτές , ετοιμάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματά μας.

Η εμπειρία που μοιραστήκαμε με άλλους συναδέλφους μας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως: Ιταλία, Γερμανία και Τσεχία ήταν πολύτιμη. Ανταλλάξαμε απόψεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μας  και εμπειρία στους τρόπους διδασκαλίας και προσέγγισης της γνώσης στα σχολεία μας. Με την επιστροφή μας έχουμε ήδη προσαρμόσει στο καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας μας τις τεχνικές που μάθαμε με σκοπό να γίνει το μάθημα μαθητοκεντρικό και έτσι ελκυστικότερο στους μαθητές μας.

Ευχόμαστε τη συμμετοχή του σχολείου μας σε παρόμοια προγράμματα και στο μέλλον. Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσε την  εξωστρέφεια του σχολείου μας προς την Ευρώπη, ενώ από την άλλη μεριά  η επιμόρφωση του προσωπικού του σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ενίσχυσε την καθημερινή διαδικασία εκπαίδευσης και μάθησης. Ως εκ τούτου τα οφέλη είναι πολλά για όλη την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Δουβλίνου Ιρλανδία (3 καθηγητές).

Η επιμόρφωση τριών εκπαιδευτικών του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus στο Δουβλίνο από τις 6/2/2023 μέχρι τις 11/2/2023. Οι εκπαιδευτικοί κ. Ηλιαδου Κ., κ. Χατζηχριστοφη Α. και η κ. Μανωλιάδου Ε.  πήραν μέρος στο σεμινάριο με θέμα «Our School Radio!Podcasts and New Media as an Educational Tool». Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η δημιουργία Podcastκαι η ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην διάρκεια της μίας εβδομάδας που κράτησε το σεμινάριο, οι εκπαιδευτικοί μας  έμαθαν όχι μόνο πώς να δημιουργήσουν Podcast στις τάξεις με τους μαθητές τους, αλλά έφτιαξαν και το δικό τους. Επίσης συναντήθηκαν, συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν με άλλους καθηγητές από διαφορετικές χώρες  και είχαν την δυνατότητα να ανταλλάξουν παιδαγωγικές απόψεις και να πληροφορηθούν για τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχόμαστε τη συμμετοχή του σχολείου μας σε παρόμοια προγράμματα και στο μέλλον. Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσε την  εξωστρέφεια του σχολείου μας προς την Ευρώπη,ενώ από την άλλη μεριά  η επιμόρφωση του προσωπικού του σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ενίσχυσε την καθημερινή διαδικασία εκπαίδευσης και μάθησης.Ως εκ τούτου τα οφέλη είναι πολλά για όλη την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Erasmus +