Σχολικό έτος 2023-2024

Δεύτερη χρονιά Erasmus+ για το Ελληνικό Γυμνάσιο & Λύκειο Ντόρτμουντ με τίτλο “Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον”. Πραγματοποιήθηκαν τρεις κινητικότητες, οι δυο από 21 έως 28/04/2024 στην Βαρκελώνη  και η  τρίτη από τις 4 έως 10/05/2024 στο Ελσίνκι.

Τρεις εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο πρακτικό (hands-on) μάθημα “A SatisfyingSchoolExperience: Strategies and Skills for Teachers” όπου μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων έμαθαν πώς να καλλιεργήσουν ένα πιο δημιουργικό περιβάλλον στην τάξη, τονώνοντας την αυτοεκτίμηση και το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, καθώς και τη σχέση με τους δασκάλους τους. Επίσης, εστίασαν στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων εξουθένωσης των  δασκάλων. Μια εκπαιδευτικός έλαβε μέρος στο μάθημα “CLIL and PBL toImproveStudentEngagement” όπουεφαρμόζοντας εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως το PBL (Project-BasedLearning) και το CLIL (ContentandLanguageIntegratedLearning), εξερεύνησε μέσω projects αυτές τις δύο καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης.

Tέλος, τέσσερις εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν στη Φινλανδία για το μάθημα “PedagogicalLeadership&Coaching”, με στόχο την διερεύνηση του  φινλανδικού τρόπου καθοδήγησης των σχολείων – γνωστού ως Παιδαγωγική Ηγεσία – που προσεγγίζει πρακτικούς τρόπους χειρισμού διοικητικών και παιδαγωγικών θεμάτων και την οικοδόμηση διαφορετικής εργασιακής κουλτούρας. Βασική εμπειρία τους επίσης ήταν η επαφή τους με το εκπαιδευτικό φινλανδικό σύστημα μέσω δια ζώσης επίσκεψης ενός Γυμνασίου και ενός Λυκείου και ενημέρωσης από εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής τους κοινότητας και των μαθησιακών εργαλείων τους.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν συναδέλφους τους από άλλες χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Πολωνία, Λιθουανία), να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν μαζί τους, να συζητήσουν για εκπαιδευτικά θέματα και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνείδηση, δημιουργώντας προοπτικές για μελλοντική διεθνή συνεργασία. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ροής οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος στον Σύλλογο διδασκόντων  του Σχολείου με τρόπο βιωματικό, εφαρμόζοντας τεχνικές και εργαλεία που γνώρισαν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους. Η εφαρμογή των νέων μεθόδων στην τάξη και η διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα εμπνέουν για τη διαμόρφωση ενός σχολείου σε χώρο όμορφο και δημιουργικό, όπου θα προωθείται η ένταξη και η πολυμορφία.

Ευχαριστούμε θερμά το ΙΚΥ και το Πρόγραμμα ErasmusPlus για την ευκαιρία που μας παρείχαν να ταξιδέψουμε στην Ισπανία και την Φιλανδία, να έλθουμε σε επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους και  να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας.

 

 

 

 

 ———————————

Σχολικό έτος 2022-2023

Την  σχολική  χρονιά 2022/23 το σχολείο μας υπέβαλλε πρόγραμμα επιμόρφωσης και εγκρίθηκε με κρατική επιχορήγηση από το ΙΚΥ ,στα πλαίσια των ευρωπαϊκών επιμορφωτικών προγραμμάτων Erasmus + .

Το πρόγραμμα που κατατέθηκε με τον τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη Συνεργασία με βάση καινοτόμες μεθόδους & νέα Μέσα Επικοινωνίας « αποτελείται από δύο ομάδες επιμορφούμενων καθηγητών του σχολείου μας οι οποίες παρακολούθησαν δύο διαφορετικά σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών το ένα στην Βαλένσια της Ισπανίας και το άλλο στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

 

Ομάδα Βαλένσια Ισπανία (4 καθηγητές).

 

Ο τίτλος του πενθήμερου σεμιναρίου ήταν: «Learning through collaboration and cooperation» και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Γεωργολιού Αναστασία, Γκαρακγούνη Παρασκευή, Κορακά Βασιλική και Παπαζήσης Σωτήριος.

Πραγματοποιήθηκε από τις 20/02/2023 έως τις 25/02/23.

Το περιεχόμενο του αφορούσε νέες διδακτικές μεθόδους βασιζόμενες στην ομαδοσυνεργατική μάθηση με την βοήθεια νέων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας μας γνωρίσαμε στο πλαίσιο των νέων μεθόδων διδασκαλίας τις έννοιες Collaborative Learning και Co-operative Learning και ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο καθεμιάς, καθώς και για τις διαφορές μεταξύ τους. Τις εφαρμόσαμε σε ατομικές και ομαδικές εργασίες που ανατέθηκαν από την επιμορφώτρια στο οκταμελές γκρουπ μας, κατά τις οποίες σχεδιάσαμε την περιγραφή ενός μαθήματος με ομαδοκεντρική διδασκαλία της επιλογής μας. Επίσης γνωρίσαμε τις ψηφιακές πλατφόρμες POWTOON, CANVA, TED EDUCATION, GENIALLY και εργαστήκαμε πάνω σε αυτές , ετοιμάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματά μας.

Η εμπειρία που μοιραστήκαμε με άλλους συναδέλφους μας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως: Ιταλία, Γερμανία και Τσεχία ήταν πολύτιμη. Ανταλλάξαμε απόψεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μας  και εμπειρία στους τρόπους διδασκαλίας και προσέγγισης της γνώσης στα σχολεία μας. Με την επιστροφή μας έχουμε ήδη προσαρμόσει στο καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας μας τις τεχνικές που μάθαμε με σκοπό να γίνει το μάθημα μαθητοκεντρικό και έτσι ελκυστικότερο στους μαθητές μας.

Ευχόμαστε τη συμμετοχή του σχολείου μας σε παρόμοια προγράμματα και στο μέλλον. Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσε την  εξωστρέφεια του σχολείου μας προς την Ευρώπη, ενώ από την άλλη μεριά  η επιμόρφωση του προσωπικού του σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ενίσχυσε την καθημερινή διαδικασία εκπαίδευσης και μάθησης. Ως εκ τούτου τα οφέλη είναι πολλά για όλη την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Δουβλίνου Ιρλανδία (3 καθηγητές).

Η επιμόρφωση τριών εκπαιδευτικών του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus στο Δουβλίνο από τις 6/2/2023 μέχρι τις 11/2/2023. Οι εκπαιδευτικοί κ. Ηλιαδου Κ., κ. Χατζηχριστοφη Α. και η κ. Μανωλιάδου Ε.  πήραν μέρος στο σεμινάριο με θέμα «Our School Radio!Podcasts and New Media as an Educational Tool». Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η δημιουργία Podcastκαι η ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην διάρκεια της μίας εβδομάδας που κράτησε το σεμινάριο, οι εκπαιδευτικοί μας  έμαθαν όχι μόνο πώς να δημιουργήσουν Podcast στις τάξεις με τους μαθητές τους, αλλά έφτιαξαν και το δικό τους. Επίσης συναντήθηκαν, συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν με άλλους καθηγητές από διαφορετικές χώρες  και είχαν την δυνατότητα να ανταλλάξουν παιδαγωγικές απόψεις και να πληροφορηθούν για τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχόμαστε τη συμμετοχή του σχολείου μας σε παρόμοια προγράμματα και στο μέλλον. Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσε την  εξωστρέφεια του σχολείου μας προς την Ευρώπη,ενώ από την άλλη μεριά  η επιμόρφωση του προσωπικού του σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ενίσχυσε την καθημερινή διαδικασία εκπαίδευσης και μάθησης.Ως εκ τούτου τα οφέλη είναι πολλά για όλη την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

Erasmus +