Το Ελληνικό Λύκειο του Ντόρτμουντ διαθέτει 5 τμήματα (δύο τμήματα σε κάθε τάξη της α’ και β’ Λυκείου και ένα τμήμασ την α’ Λυκείου) και αποτελείται συνολικά από περίπου 90 μαθητές για το σχολικό έτος 2022 – 23. Επίσης λειτουργούν όλοι οι προσανατολισμοί τόσο στην Β (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Θετικών Σπουδών) όσο και και στην Γ Λυκείου (Ανδρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).