Γενική βοήθεια για την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Οδηγίες Υπουργείου (Προτείνεται η χρήση της πλατφόρμας Cisco WebEX)

Ψηφιακό Σχολείο

Ψηφιακά Βιβλία

Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Εκπαιδευτικοί: https://register.sch.gr/teachers/

Μαθητές: https://register.sch.gr/students/

Η ηλεκτρονική  τάξη  του  Πανελληνίου  Σχολικού Δικτύου https://eclass.sch.gr/

 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Cisco WebEX