Γειά σας !

Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας όμορφα και δημιουργικά!

Στο μάθημά μας διαβάζουμε για την «εθνική συνείδηση» και τις «εθνικές αντιπαραθέσεις» (σελ.138-144).

Απαντάτε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις!

1)Σε ποιές κοινωνικές ομάδες ήταν ανεπτυγμένη η εθνική συνείδηση?

2) Ποιούς τύπους εξέλιξης του έθνους κράτους μπορούμε να διακρίνουμε?

Τις απαντήσεις σας παρακαλώ να μου τις στείλετε στο Whatsapp.

 

 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Α Λυκείου Τμήμα Α1