Βιβλιοκριτική

Παιδιά, μετά την ολοκλήρωση του τηλε-μαθήματός μας πριν από λίγο, επισυνάπτω το υλικό για να δουλέψετε στις Ομάδες που ορίσαμε και σας περιμένω την επόμενη Δευτέρα στις 10.30 στον σύνδεσμο που θα ξαναλάβετε με την ίδια διαδικασία!

Καλή δύναμη και καλή αντάμωση

Βιβή Δεληκάρη

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β2