Κεφ.4: H Ευρώπη των πολιτών. Σελ.145-148

1.Κοινοβουλευτισμός, 2.Ο σοσιαλισμός και το εργατικό κίνημα.

Ερώτηση: Τι γνωρίζετε για τον Ένγκελς και Μάρξ?

Ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός Α1 Λυκείου