Παιδιά γεια σας. Σχετικά με την εργασία που σας έχω αναθέσει, μπορείτε να κοιτάξετε και αυτό το site για να εξοικειωθείτε  σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της επιδημίας.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D_2019%E2%80%9320

Η εργασία θα πρέπει να είναι περίπου στις 300 λέξεις και να την παραδώσετε την Τετάρτη 01/04/2020 στο email μου anastasiamavr@hotmail.com.

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε λέξεις που σας είναι άγνωστες χωρίς να καταλαβαίνετε την σημασία τους μέσα στο κείμενο , μείνετε σε αυτά που βγάζουν νόημα για εσάς.

Καλή συνέχεια.

Περισσότερα για την Εργασία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.