Αναζητείστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις οικονομικές συνέπειες της επιδημίας του  κορωναϊού. Σε σχέση με αυτά που έχετε μάθει από το 4ο. κεφάλαιο της Πολιτικής Παιδείας καλείστε μέχρι την Παρασκευή 03/04/2020 να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σχετικά πως η επιδημία αυτή μπορεί να έχει επηρεάσει τις αγοραστικές μας συνήθειες και το οικογενειακό μας εισόδημα.  Πως νομίζετε ότι θα επηρεάσει το μέλλον ορισμένων θέσεων εργασίας και συνακόλουθα το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και τι επιπτώσεις θα προκύψουν στο ατομικό και κοινωνικό επίπεδο;  Η εργασία θα πρέπει να είναι σε μορφή άρθρου και να είναι μεταξύ 400-500 λέξεων.

 

Εργασία στο Μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. Α1 και Α2