Στη διαδικτυακή μας συνάντηση την Τρίτη 7.4.20 ασχοληθήκαμε με την ιδεολογία της πολιτικής οικολογίας (σελ 121-122 του σχολικού βιβλίου):

  • Με αφορμή μια παρουσίαση, συνειδητοποιήσαμε τα οικολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και κατασκευάσαμε ένα συννεφόλεξο.
  • Κατανοήσαμε την έννοια της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης με αφορμή την παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού βίντεο.
  • Γνωρίσαμε τις προτάσεις των οικολογικών πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων με βάση το Powerpoint Πολιτική Οικολογία ανακτημένο από το photodentro.

Σας επισυνάπτω το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό για να το αξιοποιήσετε στην υλοποίηση των ομαδικών δραστηριοτήτων που θα παρουσιάσετε και θα συζητήσουμε στην επόμενη διαδικτυακή μας συνάντηση την Παρασκευή 10.04.20 στις 12:00.

Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και επιπλέον υλικό για την υλοποίησή τους θα βρείτε εδώ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για διευκρινήσεις σχετικά με τις εργασίες, θα επικοινωνήσουμε μέσω e-mail (kiriakosvangelis@gmai.com) και της ομαδικής στο WhatsΑpp.

ΒΑΚΕ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ