Γειά σας παιδιά!

Συνεχίζουμε με ασκήσεις στον γραπτό λόγο στα επίπεδα Β2 και C1.

Στείλτε μου τις απαντήσεις μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση voulafragkou01@yahoo.com.

B2 Schriftlicher Ausdruck

Aus: Projekt B2 neu Testbuch, Hrsg. Christos Karabatos,.Athen,2018

C1 Schriftlicher Ausdruck          C1 Schriftlicher Ausdruck Teil2

Aus: Station C1 Kursbuch, Spiros Koukidis, Athen, 2008

 

 

Β Λυκείου Γερμανικά