Μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταρτιστεί συνολικό πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως για όλο το σχολείο και μέσα σε αυτό θα περιλαμβάνονται μαθήματα για το μάθημα Πληροφορικής. Θα σας ενημερώσω άμεσα για τις δικές μας ώρες και περιμένω συμμετοχή από όλους σας.

Πληροφορική – Πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων