Γειά σας και χρόνια πολλά!

Ελπίζω να κρατάτε γερά και να μην χάνετε το χιούμορ σας!

Συνεχίζουμε με μικρούς ή και μεγάλους προβληματισμούς που μας προσφέρει το πέμπτο κεφ.:

Τα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης και πρακτικής.

1.Τα μεθοδολογικά γνωρίσματα

2.Η λατρεία της επιστήμης και τα μεγάλα επιτεύγματα

Ερώτηση

Στην τελευταία παράγραφο » Αυτά όλα τα επιτεύγματα….για την κατάκτηση της γνώσης.»,αναφέρει την φράση …οι ίδιες αιτίες οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα… .

Συμφωνείτε  ή διαφωνείτε με αυτή την φράση στηριζόμενοι και σε προσωπικές εμπειρίες?

Κάθε τεκμηριωμένη άποψη είναι δεκτή.

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Α1 Λυκείου