Στα πλαίσια του μαθήματος μας σήμερα καλείστε να κάνετε επανάληψη στις σελίδες 44 και 45 του βιβλίου σας της Πολιτικής Παιδείας   για 10 λεπτά και στην συνέχεια  να απαντήσετε με δικά σας λόγια στο παρακάτω φύλλο αξιολόγησης.

 

ΟΝΟΜΑ:…

Απαντήστε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πρόβλημα;

 

  1. Τι είναι ανάγκη; Δώστε ένα δικό σας παράδειγμα.

 

 

  1. Ποιες είναι χαρακτηριστικές ιδιότητες των αναγκών; Δώστε από ένα δικό σας παράδειγμα.

 

  1. Τι είναι τα αγαθά;

 

 

  1. Πως διακρίνονται τα αγαθά; Δώστε από ένα δικό σας παράδειγμα.

 

  1. Τι πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε σε σχέση με την διαφήμιση;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατεβάστε το φύλλο αξιολόγησης στον Η/Υ και απαντήστε (συντακτικά και ορθογραφικά σωστά )  με δικά σας λόγια πάνω στο ίδιο το φύλλο αξιολόγησης στα κενά που σας έχω αφήσει. Να το αποστείλετε μέχρι τις 13.00 στο email μου anastasiamavr@hotmail.com

Για το Α1. Πολιτική Παιδεία.