Συνεχίζοντας την επανάληψη του Ηλεκτρομαγνητισμού σας προτρέπω να ασχοληθείτε με τις ερωτήσεις του παρακάτω αρχείου

Ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού από το πολλαπλό βιβλίο

Επιλεκτικά θα απαντήσουμε ορισμένες στα μαθήματα της εβδομάδας.

Γιώργος Κουντουριώτης

Φυσική Γ Λυκείου