Παιδιά σας ανεβάζω το τμήμα της παρουσίασης που δουλέψαμε στο μάθημα.

Στο τέλος της παρουσίασης είναι και οι ασκήσεις που έχετε για το επόμενο μάθημα

Κορεσμένες Μονοσθενείς Αλκοόλες Μέρος Α’

 

Επίσης σας ανεβάζω και τις απαντήσεις των αντιδράσεων     ΜΕ3

Χημεία Β