Βιολογία: Διαφορές ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού κυττάρου σελ. 22 , 24 από το ΒΙΒΛΙΟ Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ και οι ασκήσεις 2 σελ. 26 και 3 σελ. 27.

Χημεία: Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων(όχι ιόντα και ιοντικές ενώσεις σελ.69) σελ. 67-69.

Μαθαίνουμε απ΄έξω τα κυριότερα στοιχεία του πίνακα 1 σελ. 68.

Κάνουμε τις ασκήσεις 1,2,4,5 (όχι η 3) σελ. 69

ΒΙολογία_Χημεία 28/4