Χθες και σήμερα ασχοληθήκαμε με ανισώσεις (παράγραφος 2.5 στο σχολικό βιβλίο)

Η θεωρία εκτός από το βιβλίο υπάρχει συνοπτικά εδώ

Κάποιες ασκήσεις που λύσαμε υπάρχουν εδώ

Εσείς έχετε να κάνετε τις ασκήσεις που βρίσκονται στη σελίδα 117:

ασκ 16 α, β, γ, δ

ασκ 17 β

 

Μαθηματικά: Σύγχρονη συνάντηση Νο 3+4