Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο Σχολ. Έτος 2020-21 – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ