Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου.

Ν. Καζαντζάκη, Αλέξης Ζορμπάς (σελ. 159-163).

Ερωτήσεις:

  1. Πάνω σε ποιο ζεύγος αντιθέτων στηρίζει ο συγγραφέας την ανάπτυξη του μυθιστορήματός του;

  2. Πώς θα σχολίαζες την έννοια της ελευθερίας του ανθρώπου ξεκινώντας από τα δεδομένα του κειμένου;

  3. Τι είδους προβληματισμοί απασχολούν τους δύο άντρες;

  4. Ο Ζορμπάς στο τέλος της κουβέντας πέφτει ήσυχος να κοιμηθεί, ενώ ο συγγραφέας ξαγρυπνά παρέα με τις σκέψεις του. Να σχολιάσεις τη διαφορετική αυτή συμπεριφορά.

  5. Να σχολιάσετε το μύθο για τον άνθρωπο και τον “ιερό τρόμο”.

Από τις παραπάνω ερωτήσεις να επιλέξετε τρεις. Για τη βαθμολόγηση των απαντήσεων θα ληφθεί υπόψη η έκταση, το περιεχόμενο, η δομή και η σαφήνεια του λόγου.

Να στείλετε τις απαντήσεις των ασκήσεων ως την Παρασκευή 22.01.2021 στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου.