Στα πλαίσια του προγράμματος e-twinning «Christmas time» δημιουργήθηκε padlet με τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα της περιοχής. Οι μαθητές τα παρουσιάζουν στα συνέργαζόμενα σχολεία του προγράμματος στην αγγλική γλώσσα!

Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://padlet.com/vanakoraka/9ck278p0mn5t7n7a

Οι Χριστουγεννιάτικες κάρτες που κατασκεύασαν τα παιδιά έχουν ήδη στάλει στα 11 συνεργαζόμενα σχολεία.

Επιμέλεια: Βασιλική Κορακά

Δημιουργούμε με θέμα τα Χριστούγεννα