Ανακοίνωση

Η Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου-Λυκείου Ντόρτμουντ θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού

  • τριών (03) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 10/08/2022 έως 21/06/2023 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου από 10/08/2022 έως 21/06/2023.
  • μιας (01) θέσης επιστάτη/τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 10/08/2022 έως 21/06/2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω προκηρύξεις:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΑΤΗ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑΣ

Προκήρυξη Καθαριστών/Καθαριστριών και Επιστάτη/Επιστάτριας