Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου γιορτάστηκε στο σχολείο μας η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών-European Day of Languages-Europäischer Tag der Sprachen (https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx).

Αρχικά όλη η δράση έλαβε χώρα στη βιβλιοθήκη και στον διάδρομο της εισόδου του σχολείου όπου τοποθετήθηκε το τελικό προιόν της δράσης.

Στην βιβλιοθήκη οι μαθητές ενημερώθηκαν  για τον εορτασμό της ημέρας και σε τι αποσκοπεί. Στη συνέχεια ήρθαν σε επαφή με το « Δέντρο των Γλωσσών», όπου αναπαρίστανται οι οικογένειες γλωσσών βάσει της δομικής και λεξιλογικής τους συγγένειας.

Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν τις συγγένειες κάποιων γνωστών σε εμάς γλωσσών ενώ οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από την πληροφορία ότι η Αλβανική, η Αρμενική και η Ελληνική γλώσσα είναι ανάδελφες γλώσσες δηλαδή δε συγγενεύουν με καμία άλλη γλώσσα και επομένως είναι μοναδικές.

Για να τονιστεί η διαφορετικότητα  κάθε γλώσσας οι μαθητές διάβασαν ό,τι τους εντυπωσίασε περισσότερο από από τα ακόλουθα φυλλάδια (EDL-infographic-languages-DE και EDL-infographic-languages-2022-DE)

Τέλος ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα έγιναν οι εξής δραστηριότητες:

Και ήλεγξαν τις γνώσεις τους παίζοντας!

  • Οι μαθητές του γυμνασίου ετοίμασαν και το τελικό προϊόν της όλης δράσης

Πρώτα αναγνώρισαν διάφορες σημαίες που τους δόθηκαν και τις τοποθέτησαν στον πίνακα που φτιάχτηκε για το πρότζεκτ. Στη συνέχεια τους μοιράστηκαν πολύχρωμα χαρτιά όπου πάνω ήταν γραμμένες διάφορες λέξεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν στις σημαίες… οι μαθητές έπρεπε να μαντέψουν σε ποια γλώσσα ανήκουν οι λέξεις, να προσπαθήσουν να τις προφέρουν και τέλος να τις τοποθετήσουν δίπλα στην σημαία που τους αντιστοιχούσε. Για να καταλάβουν καλύτερα την προφορά των λέξεων χρησιμοποιήθηκε το βοήθημα https://www.loecsen.com/ αυτό μάλιστα τους διασκέδασε ιδιαίτερα γιατί έπρεπε κάθε φορά να μαντεύουν οι μαθητές ποια γλώσσα ακούν, ενεργοποιώντας έτσι τις προϋπάρχουσες γλωσσικές τους δεξιότητες.

  

Περισσότερα για την ευρωπαική μέρα γλωσσών μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω αρχείο:

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών – Europäischer Tag der Sprachen

 

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών