Εξετάσεις 2018 – Ύλη Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Β Λυκείου – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Θεωρία και ασκήσεις
Κεφάλαιο 2.2. Αλγόριθμοι
2.2.1. Ορισμός αλγορίθμου
2.2.5. Αναπαράσταση αλγορίθμου
2.2.6. Δεδομένα και αναπαράστασή τους
2.2.7. Εντολές και δομές αλγορίθμου
2.2.7.1. Εκχώρηση, Είσοδος και Έξοδος τιμών
2.2.7.2. Δομή ακολουθίας
2.2.7.3. Δομή επιλογής
2.2.7.4. Δομή επανάληψης (Εντολές Για … από … μέχρι και Όσο … επανάλαβε)

Θεωρία
Κεφάλαιο 3.3. Δίκτυα
3.3.1. Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών
3.3.2. Στοιχεία δικτύων
3.3.3. Κατηγορίες δικτύων
3.3.3.1. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία μετάδοσης
3.3.3.2. Είδη δικτύων ανάλογα με την τεχνολογία προώθησης της
3.3.3.3. Είδη δικτύων βάσει περιοχής που καλύπτουν
3.3.4. Τοπολογίες Δικτύων

Ο Εκπαιδευτικός

Βασίλης Κασαπίδης ΠΕ19

Εξετάσεις 2018 – Ύλη Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Β Λυκείου