Την Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:30, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Ελληνικού Γυμνασίου Λύκείου Νττόρτμουντ, συγκροτήθηκε Επιτροπή βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 “Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών για να εξετάσει και να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές των Τουριστικών Γραφείων για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/μαθητριών της Α΄ και Β΄Λυκείου του σχολείου στο Στρασβόυργο από τις 8 Μαΐου 2024 έως και 11 Μαΐου 2024 (π. Β. ιστοσελίδα ΓΣΕΝ).

Η Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη της ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Τουριστικό Γραφείο NTS Reisen.

Περίοδος ενστάσεων 3 ημερών από 14.03.2024.

Εκ της Διεθύνσεως

 

Επιλογή οικονομικής προσφοράς 4ημερης εκδρομής στο Στρασβούργο