Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή του Λυκείου Ντόρτμουντ στην Κέρκυρα – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ