Μένουμε μέσα παιδιά. Αλλά είχαμε ένα τεστάκι να κάνουμε στην λύση δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Σας στέλνω υλικό για μια μικρή επανάληψη σε αυτά που έτσι κι αλλιώς σας αρέσανε.

Τα λέμε

Δευτοροβάθμιες Εξισώσεις

Μαθηματικά: Λύση δευτεροβάθμιας εξίσωσης