Στο κείμενο που σας επισυνάπτω να βρείτε το είδος των προσδιορισμών που σας μαρκάρω με κίτρινο χρώμα και το είδος των υποθετικών λόγων που σχηματίζονται (σας μαρκάρω τις υποθετικές προτάσεις με γαλάζιο χρώμα).

Λυσίας, [Δήμου καταλύσεως] απολογία 15-17.

Επίσης, έχω ανεβάσει το κείμενο στο Google Docs ως κοινόχρηστο έγγραφο για να το επεξεργαστούμε ομαδικά μέσω των mail μας, μόλις σας ειδοποιήσω.

Καλή συνέχεια!

 

 

 

Αδίδακτο κείμενο