Γεια σας και πάλι! Ελπίζω όλοι να είστε καλά! Σας δίνω έναν συγκεντρωτικό πίνακα για τον τρόπο εισαγωγής των δευτερευουσών προτάσεων και δύο links για εξάσκηση. Καλό διάβασμα!

Δευτερεύουσες προτάσεις_Πίνακας

Άσκηση στις ονοματικές προτάσεις

Άσκηση στις επιρρηματικές προτάσεις

Συντακτικό – Δευτερεύουσες προτάσεις