Γ΄Λυκείου Αγγλικά – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

text about Danes
Hello students,
I hope you are all doing well and staying safe.
I know that you are busy studying for your final exams but when you take a break from your hard work you can practise some English for a change.I am expecting your answers from more students this time.
I am sending you a text about why the Danes (people in Denmark) are the happiest people in the world with some comprehension exercises.I hope you enjoy doing them.
Take care and
All the best to everybody,
T.Routi

Γ΄Λυκείου Αγγλικά