Δευτέρα 30-3 στις 12 π.μ σας περιμένω σε μάθημα (Βιολογία-Φυσική) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Φυσική: ασκήσεις 4) ,5) α,β,γ,δ  και  7), σελ.82-83.

Βιολογία: Εργασία σελίδα 128 «Εγκυμοσύνη κάπνισμα και αλκοόλ».

Παρασκευή 3-4 στις 12 π.μ. σας περιμένω σε μάθημα (Χημεία-Γεωγραφία) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Χημεία: Μόρια και άτομα ασκήσεις 1,2,3 σελ.61.

Γεωγραφία: Μάθημα 12 ολόκληρο , Φύλλο εργασίας μαθήματος 12 από το τετράδιο εργασιών.

 

 

Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση-Φυσικές επιστήμες-Κορακά