Ήρθε η στιγμή για λίγες γνώσεις συντακτικού! Θα μάθουμε αρχικά πώς είναι η δομή της απλής πρότασης και στη συνέχεια πώς εντοπίζουμε το υποκείμενο του ρήματος. Ξεκινήστε το διάβασμά σας από εδώ: Οι βασικοί όροι της απλής πρότασης. Δείτε και αυτή την παρουσίαση: Πώς βρίσκω το υποκείμενο. Τέλος, προσπαθήστε να κάνετε την άσκηση για το υποκείμενο. Καλή συνέχεια!

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Υποκείμενο