Παρακαλώ μέχρι αύριο το βράδυ στις 18.00 ώρα να έχετε αποστείλει στο e mail μου anastasiamavr@hotmail.com  είτε στην ομάδα ΑΟΘ του  WhatsApp τις  εξής ασκήσεις λυμένες .

 

  • Από την συνάρτηση ζητήσεως Qdx =12-2Px όπου το Px είναι σε ευρώ προσδιορίστε α) την κλίμακα ατομικής ζητήσεως και β) την καμπύλη ατομικής ζητήσεως. γ) Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ ανά μονάδα χρόνου που θα ζητήσει το άτομο και πως ονομάζετε;

Πίνακας 1.

Px 6 5 4 3 2 1 0
Qdx

 

  • Ο πίνακας 2. δίνει δύο κλίμακες ζητήσεως ενός ατόμου για το αγαθό Χ . Η Qd’x προκύπτει από μια χρηματική αύξηση του εισοδήματος του ατόμου ( με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς) α) Προσδιορίστε τα σημεία των δύο κλιμάκων ζητήσεως στο ίδιο σύστημα αξόνων και σχεδιάστε τις δύο καμπύλες ζητήσεως. β) Τι θα συμβεί εάν η τιμή του αγαθού Χ μειωθεί από 5 ευρώ σε 3 ευρώ πριν από την αύξηση του εισοδήματος του ατόμου; γ) Με αμετάβλητη την τιμή των 5 ευρώ για το αγαθό Χ, τι θα συμβεί όταν αυξηθεί το εισόδημα του ατόμου; δ) Τι θα συμβεί, εάν συγχρόνως το χρηματικό εισόδημα του ατόμου αυξηθεί και η τιμή του Χ πέσει από 5 σε 3 ευρώ; ε) Τι τύπος αγαθού είναι το Χ; Γιατί;

Πίνακας 2.

Pz (ευρώ) 6 5 4 3 2 1
Qdx 18 20 24 30 40 60
Qd’x 38 40 46 55 70 100

 

 

 

Παρακαλείστε επίσης μέχρι την Παρασκευή 03/04/2020 να έχετε κάνει επανάληψη το 4ο. κεφάλαιο του βιβλίου σας. Για απορίες που θα προκύψουν παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου. Κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα καλείστε να κάνετε επανάληψη ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε με το άνοιγμα των σχολείων στην ροή της προετοιμασίας των Πανελληνίων εξετάσεων

Καλό διάβασμα

Από την «Μικοροικονομική Θεωρία του Dominic Salvatore. 1981.

Ασκήσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας