Γεια σας και πάλι! Σας στέλνω υλικό για την ενότητα του 10ου Κεφαλαίου που αφορά την Τρομοκρατία.

Αφού διαβάσετε τις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ και συμβουλευτείτε την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, να απαντήσετε διαδικτυακά στο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Σας επισυνάπτω το ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  και σε αρχείο Word, για όσους το χρειάζονται. Καλό διάβασμα!

 

Τρομοκρατία