Καλοί μου μαθητές και μαθήτριες, σας επισυνάπτω την παρουσίαση που μελετήσαμε για το ποίημα του Γ. Ρίτσου «Ο τόπος μας», αλλά και το collage με τις εικόνες που διαλέξατε από το διαδίκτυο και τον εννοιολογικό χάρτη που δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια της σύγχρονης συνάντησής μας. Μέχρι το επόμενο μάθημα, περιμένω τις απαντήσεις σας για την 3η εργασία που υπάρχει στο τέλος της παρουσίασης. Σας χαιρετώ!

Παρουσίαση: Γ. Ρίτσος, «Ο τόπος μας»

Collage: Ο τόπος μας

Mindomo: Εννοιολογικός χάρτης_Ο τόπος μας

Νεοελληνική Λογοτεχνία – Γ. Ρίτσος, Ο τόπος μας