ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με το παλιό σύστημα 

Με το νέο σύστημα

 

Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή απόφοιτων στις πανελλαδικές εξετάσεις