Συνεχίζοντας την τραγωδία μας, ξεκινάμε το Α΄ Επεισόδιο με την πρώτη σκηνή την οποία συζητήσαμε στη διαδικτυακή μας συνάντηση. Σας επισυνάπτω μια παρουσίαση με σημειώσεις για να σας θυμίσω τα ζητήματα που θίξαμε. Στην τελευταία διαφάνεια του PowerPoint υπάρχει μια εργασία για λίγη περισσότερη σκέψη και εμβάθυνση! Περιμένω τις απαντήσεις σας μέχρι την επόμενη εβδομάδα!

Σοφοκλέους, Αντιγόνη – Α΄ Επεισόδιο (στίχοι 162-222)

Σοφοκλέους, Αντιγόνη – Α΄ Επεισόδιο, στίχοι 162-222.