Α’ Γυμνασίου Αγγλικά – Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ντόρτμουντ

Hello students,
I hope you are all well and in good health.
I am sending you some revision exercises with much/many, how much/ how many.
I am also attaching some Easter word search games and a coloring page which you can use to make an Easter card. I hope you like them and have fun.
I am expecting your answers and questions at 00306993892052 VIBER and e mail kostsam3@gmail.com
Happy Easter to everybody,
Your English teacher,
TRouti much many

easter w search 1

easter w search2

easter w search 3

easter col. page 1

Α’ Γυμνασίου Αγγλικά