Αγαπητά μου παιδιά,

σας στέλνω ένα νέο φυλλάδιο για το φυσικό μέγεθος Κινητική Ενέργεια. Αφού το διαβάσετε προσεκτικά απαντήστε τις ερωτήσεις που το συνοδεύουν.

Κινητική Ενέργεια

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε και την παράγραφο 2.1.2 του σχολικού βιβλίου σελ 166.

Θα περιμένω τις απαντήσεις σας.

Γιώργος Κουντουριώτης

Φυσική Α’ Λυκείου Κινητική Ενέργεια