ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ – ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ (θεωρία)

υλικό επεξεργασίας και ασκήσεις για ΛΑΜΑΡΙΝΑ (2)

Εδώ αναρτώ το υλικό για επεξεργασία στο αυριανό τηλεμάθημα. Είναι μάθημα Γραμματικής και αφορά τα ενρινό-/υγρόληκτα ρήματα. Συγκεκριμένα τον τρόπο σχηματισμού των χρονικών θεμάτων τους με βάση το ρηματικό τους θέμα. Αναρτώ 2 αρχεία, εκ των οποίων το ένα περιλαμβάνει τη θεωρία και το άλλο το υλικό επεξεργασίας μαζί με ασκήσεις για το σπίτι. Τις ασκήσεις θα τις απαντήσετε σε ένα αρχείο Word και θα μου το αποστείλετε για διόρθωση μέχρι την Δευτέρα 27.4.20 στο μέιλ μου.
Καλή αυριανή αντάμωση!

Βανθρ. ΑΡΧΑΙΑ: γραμματική: 1. ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα (θεωρία), 2. υλικό επεξεργασίας – ασκήσεις