Παιδιά, μετά τη σημερινή μας συνάντηση σας ανεβάζω το κείμενο και τη μετάφραση της Ενότητας 7 που μελετήσαμε και το Padlet που δημιουργήσατε όλοι μαζί! Μέχρι το επόμενο μάθημα, να κάνετε την ψηφιακή εργασία από το site του «Ελληνικού Πολιτισμού» που σας επισυνάπτω και τις εργασίες 1 και 2 από τη σελ. 53 του σχολικού σας βιβλίου. Καλή δουλειά!

Ενότητα 7

Padlet

Άσκηση στη μετάφραση

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Ενότητα 7η