Στην επόμενη σύγχρονη διδασκαλία  θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω θέματα (Β5).

Ειδικά τις λύσεις των θεμάτων Γ και Δ, καλό είναι να τις έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας. (Η πιο απλή διαδικασία : λύνετε στο τετράδιό σας και στη συνέχεια φωτογραφίζετε απαντήσεις. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή για το μάθημα ,τότε τις  περνάτε και στον υπολογιστή σας), ώστε την ώρα του μαθήματος να τις παρουσιάσετε.

Β5

Βιολογία Γ