Παιδιά σε συνέχεια του σημερινού τηλεμαθήματος έχετε τα εξής:

«Μεταλλάξεις»  σελ. 111 και ασκήσεις 1 σελ. 111 και 2 σελ. 112.

Επίσης ανοίξτε το φύλλο μεταλλάξεις  και συμπληρώστε τις ασκήσεις.

Χρήσιμο θα σας φανεί και το παρακάτω βίντεο Μεταλλάξεις

Βιολογία_28/4